7 Χρυσά πράγματα - VisionGold.org®

Ο χρυσός βρίσκεται στη ρίζα πολλών μύθων, στους οποίους αντιπροσώπευε τον ήλιο, τα ανυπέρβλητα πλούτη και ακόμη και τη θεότητα. Ένα παγκόσμιο σύμβολο της κατάστασης από τους αρχαίους χρόνους,

read more


Ancient Greek Golden Jewellery

The main jewellery that person ever wore are misplaced inside the depth of pre-historical moments and it can be unachievable to trace them. So, research has not but showed if jewellery use preceded the use of clothes or the opposite. The psychological explanations which triggered using jewellery is likewise mysterious irrespective of whether it abs

read more

gold cross necklace - An Overview

The aged fashion pendants were being called lockets and their reputation improved with the invention of photographs. Usually worn on a neck chain or maybe a necklace, a locket pendant is actually a small pendant and that is a spherical, flat or oval situation, having a hinged cover.The ring is gorgeous! I realize she'll find it irresistible. Many

read more